Asumi Mirai có chuyến công tác ít ngày với người sếp biến thái của em nó, người mà em nó khá dị ứng vì không thích. Sau đó em này khá sỉn khi trở về khách sạn, vì mới đi nhậu về. Ngay lúc này, em nó đã bị ông sếp của mình tấn công, mặc dù đã phản kháng mạnh mẽ, nhưng em nó vẫn bị thịt. Cả đêm đó em nó bị nện cho không biết bao nhiêu lần, mang đến những  thước phim cực kỳ hấp dẫn người xem vô cùng luôn. Còn đợi chờ gì nữa, mời anh em cùng đón xem!!